ชื่อสมุนไพร

กระแจะ

ชื่ออังกฤษ

-

ชื่อพ้อง

Hesperethusa crenulata (Roxb.) M.Roem.
Limonia crenulata 
Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

พญายา ขะแจะ แจะ แจ๊ ตุมตัง พินิยา พุดไทร

ชื่อ INCI

HESPERETHUSA CRENULATA BARK EXTRACT