ชื่อสมุนไพร

แตงกวา

ชื่ออังกฤษ

Cucumber

ชื่อพ้อง

Cucumis esculentus Salisb.
Cucumis hardwickii Royle
Cucumis muricatus Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ตาเสาะ แตงขี้ไก่ แตงขี้ควาย แตงช้าง แตงปี แตงยาง แตงร้าน แตงเห็น แตงอ้ม

ชื่อ INCI

CUCUMIS SATIVUS CALLUS EXTRACT  
CUCUMIS SATIVUS EXTRACT
CUCUMIS SATIVUS FRUIT
CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT
CUCUMIS SATIVUS FRUIT WATER
CUCUMIS SATIVUS JUICE
CUCUMIS SATIVUS OIL
CUCUMIS SATIVUS PHTYOPLACENTA CULTURE EXTRACT
CUCUMIS SATIVUS SEED EXTRACT
CUCUMIS SATIVUS SEED OIL
HYDROLYZED CUCUMBER FRUIT