ชื่อสมุนไพร

ทองพันชั่ง

ชื่ออังกฤษ

Snake jasmine

ชื่อพ้อง

Justicia nasuta L.
Pseuderanthemum connatum Lindau

ชื่อท้องถิ่น

ทองคันชั่ง หญ้ามันไก่

ชื่อ INCI

RHINACANTHUS NASUTUS EXTRACT
RHINACANTHUS NASUTUS LEAF EXTRACT
RHINACANTHUS NASUTUS LEAF POWDER
RHINACANTHUS NASUTUS ROOT POWDER