ชื่อสมุนไพร

ฝาง

ชื่ออังกฤษ

Sappan tree

ชื่อพ้อง

Biancaea sappan (L.) Tod. 

ชื่อท้องถิ่น

ง้าย ฝางส้ม

ชื่อ INCI

CAESALPINIA SAPPAN BARK EXTRACT
CAESALPINIA SAPPAN EXTRACT
CAESALPINIA SAPPAN STEM EXTRACT
CAESALPINIA SAPPAN STEM EXTRACT