ชื่อสมุนไพร

ฟักข้าว

ชื่ออังกฤษ

Gac, Baby jackfruit, Cochinchin gourd, Spiny bitter gourd, Spring bitter cucumber

ชื่อพ้อง

Momordica mixta Roxb.
Momordica macrophylla Gage
Momordica meloniflora Hand.-Mazz.
Muricia cochinchinensis Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ขี้กาเครือ ผักข้าว พุคู้เด๊าะ

ชื่อ INCI

MOMORDICA COCHINCHINENSIS FRUIT EXTRACT
MOMORDICA COCHINCHINENSIS SEED ARIL OIL
MOMORDICA COCHINCHINENSIS SEED ARIL POWDER