ชื่อสมุนไพร

มะกรูด

ชื่ออังกฤษ

Leech lime, Kaffir lime, Makrut lime, Mauritius papeda

ชื่อพ้อง

Citrus latipes Hook.f. & Thomson
Citrus papeda Miq

ชื่อท้องถิ่น

โกร้ยเชียด มะขุน มะขู มะขูด สัมกรูด ส้มมั่วผี

ชื่อ INCI

CITRUS HYSTRIX FRUIT/SUCROSE FERMENT FILTRATE 
CITRUS HYSTRIX LEAF EXTRACT
CITRUS HYSTRIX LEAF OIL
CITRUS HYSTRIX LEAF WATER  
CITRUS HYSTRIX PEEL EXTRACT
CITRUS HYSTRIX PEEL OIL