ชื่อสมุนไพร

มะขาม

ชื่ออังกฤษ

Indian date, Tamarind

ชื่อพ้อง

Tamarindus occidentalis Gaertn. 
Tamarindus officinalis Hook. 
Tamarindus umbrosa Salisb.

ชื่อท้องถิ่น

ตะลูบ, ม่องโคล้ง, มอดเล, ส่ามอเกล, หมากแกง, อำเปียล

ชื่อ INCI

HYDROLYZED TAMARINDUS INDICA SEED EXTRACT
HYDROLYZED TAMARINDUS INDICA SEED POLYSACCHARIDE
SODIUM CARBOXYMETHYL TAMARINDUS INDICA SEED GUM
TAMARINDUS INDICA EXTRACT
TAMARINDUS INDICA FRUIT EXTRACT
TAMARINDUS INDICA FRUIT JUICE
TAMARINDUS INDICA FRUIT/SEED EXTRACT
TAMARINDUS INDICA HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
TAMARINDUS INDICA LEAF EXTRACT
TAMARINDUS INDICA SEED EXTRACT
TAMARINDUS INDICA SEED GUM
TAMARINDUS INDICA SEED POLYSACCHARIDE