ชื่อสมุนไพร

มะหาด

ชื่ออังกฤษ

-

ชื่อพ้อง

Artocarpus ficifolius W.T.Wang
Artocarpus lakoocha Roxb.
Artocarpus yunnanensis H.H.Hu 
Saccus lakoocha (Roxb.) Kuntze

ชื่อท้องถิ่น

กาแย ตาแป ตาแปง หาด มะหาดใบใหญ่

ชื่อ INCI

ARTOCARPUS LAKOOCHA WOOD EXTRACT