ชื่อสมุนไพร

ย่านาง

ชื่ออังกฤษ

-

ชื่อพ้อง

-

ชื่อท้องถิ่น

จ้อยนาง เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว ยาดนาง

ชื่อ INCI

TILIACORA TRIANDRA LEAF/VINE EXTRACT