ชื่อสมุนไพร

ส้มป่อย

ชื่ออังกฤษ

soap pod

ชื่อพ้อง

Mimosa concinna Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ส้มขอน

ชื่อ INCI

ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT
ACACIA CONCINNA FRUIT POWDER