ชื่อสมุนไพร

หญ้ารีแพร์/หญ้าเหนียวหมา

ชื่ออังกฤษ

Barbed grass

ชื่อพ้อง

Anthoxanthum pulcherrimum Lour.
Cenchrus lappaceus L.

ชื่อท้องถิ่น

เหล็กไผ่ ขนหมอยแม่ม่าย หญ้าอีเหนียวหญ้ารีแพร์หญ้าหียุ่ม

ชื่อ INCI

CENTOTHECA LAPPACEA EXTRACT