ชื่อสมุนไพร

หม่อน

ชื่ออังกฤษ

mulberry tree, white mulberry

ชื่อพ้อง

Morus multicaulis (Perr.) Perr.
Morus intermedia Perr.
Morus atropurpurea Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

-

ชื่อ INCI

HYDROLYZED MORUS ALBA LEAF EXTRACT
MORUS ALBA BARK EXTRACT
MORUS ALBA CALLUS CULTURE EXTRACT
MORUS ALBA CALLUS EXTRACT
MORUS ALBA EXTRACT
MORUS ALBA FRUIT EXTRACT
MORUS ALBA LEAF EXTRACT
MORUS ALBA LEAF POWDER
MORUS ALBA ROOT BARK EXTRACT
MORUS ALBA ROOT EXTRACT
MORUS ALBA ROOTWATER
MORUS ALBA STEM EXTRACT
MORUS ALBA TWIG EXTRACT