ชื่อสมุนไพร

หอมหัวใหญ่

ชื่ออังกฤษ

Onion

ชื่อพ้อง

Allium angolense Baker
Allium esculentum Salisb. 
Allium napus Pall. ex Kunth
Cepa esculenta Gray

ชื่อท้องถิ่น

หอมฝรั่ง, หอมใหญ่

ชื่อ INCI

ALLIUM CEPA BULB EXTRACT
ALLIUM CEPA BULB OIL  
ALLIUM CEPA ROOT EXTRACT
ALLIUM CEPA SKIN EXTRACT