ชื่อสมุนไพร

ไพล

ชื่ออังกฤษ

Zingiber montanum

ชื่อพ้อง

Amomum cassumunar (Roxb.) Donn

Amomum montanum J.Koenig

Amomum xanthorhiza Roxb. exSteud.

Cassumunar roxburghii Colla

Jaegera montana (J.Koenig) Giseke

Zingiber anthorrhiza Horan.

Zingiber cassumunar Roxb.

Zingiber cassumunar var. palamauense Haines

Zingiber cassumunar var. subglabrum Thwaites

Zingiber cliffordiae Andrews

Zingiber luridum Salisb.

Zingiber montanum (J. König ex Retz.) Theilade

Zingiber purpureum Roscoe

Zingiber purpureum var. palamauense (Haines) K.K.Khanna

Zingiber xantorrhizon Steud.

ชื่อท้องถิ่น

ปูลอย, ปูเลย, มิ้นสะล่าง, ว่านไฟ

ชื่อ INCI

-