ชื่อสมุนไพร

กล้วยน้ำว้า

ชื่ออังกฤษ

Banana

ชื่อพ้อง

Musa × sapientum L.
Musa. paradisiaca var. sapientum (L.) Kuntze
Musa. sapientum L.

ชื่อท้องถิ่น

กล้วยโกก กล้วยใต้ กล้วยไข่ กล้วยกล้าย กล้วยกะลิอ่อง กล้วยนาค กล้วยส้ม กล้วยหอมจันทร์ กล้วยหักมุก มะลิอ่อง ยาไข่ สะกุย

ชื่อ INCI

MUSA SAPIENTUM FLOWER EXTRACT
MUSA SAPIENTUM FLOWER WATER
MUSA SAPIENTUM FRUIT EXTRACT
MUSA SAPIENTUM LEAF EXTRACT
MUSA SAPIENTUM PEEL EXTRACT
MUSA SAPIENTUM PULP EXTRACT
MUSA SAPIENTUM WATER