ชื่อสมุนไพร

มะขามป้อม

ชื่ออังกฤษ

Emblic, Emblic Myrobalan, Indian Gooseberry, Malacca Tree, Myrobalan

ชื่อพ้อง

Cicca emblica (L.) Kurz
Diasperus emblica (L.) Kuntze
Emblica officinalis Gaertn.
Phyllanthus mimosifolius Salisb.

ชื่อท้องถิ่น

กันโตด กำทวด มั่งลู่ สันยาส่า

ชื่อ INCI

PHYLLANTHUS EMBLICA EXTRACT  
PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT EXTRACT
PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT JUICE
PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT POWDER