ชื่อสมุนไพร

มะเขือเทศ

ชื่ออังกฤษ

Tomato, Garden tomato, Love apple, Wild tomato

ชื่อพ้อง

Lycopersicon humboldtii (Willd.) Dunal
Lycopersicon esculentum
Mill.  
Solanum humboldtii Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ตรอบ ตีรอบ บ่ะเขือส้ม บักเขียเคือ หมากเหล่น น้ำเนอ มะเขือเทศสีดา

ชื่อ INCI

SOLANUM LYCOPERSICUM CALLUS CULTURE EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM CALYX EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM FLOWER EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT JUICE
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT LIPIDS
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT OIL
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT WATER
SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT/LEAF/STEM EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM LEAF CELL CULTURE EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM LEAF CELL EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM LEAF EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM MERISTEM CELL
SOLANUM LYCOPERSICUM MERISTEM CELL CULTURE CONDITIONED MEDIA
SOLANUM LYCOPERSICUM SEED EXTRACT
SOLANUM LYCOPERSICUM SEED OIL
SOLANUM LYCOPERSICUM SKIN WAX