ชื่อสมุนไพร

มะพร้าว

ชื่ออังกฤษ

coconut

ชื่อพ้อง

Calappa nucifera (L.) Kuntze
Palma cocos Mill.

ชื่อท้องถิ่น

ดุง โดง โพล มะแพร้วย่อหมากอุ๋นหมากอูน

ชื่อ INCI

COCOS NUCIFERA OIL