ชื่อสมุนไพร

ว่านหางจระเข้

ชื่ออังกฤษ

Aloe

ชื่อพ้อง

Aloe barbadensis Mill.

ชื่อท้องถิ่น

ว่านไฟไหม้ ว่านหางจะเข้ หางจะเข้

ชื่อ INCI

ALOE VERA CALLUS EXTRACT
ALOE VERA LEAF EXTRACT  
ALOE VERA VESICLES