ชื่อสมุนไพร

สมอไทย

ชื่ออังกฤษ

Myrobalan wood

ชื่อพ้อง

Terminalia acuta Walp.
Buceras chebula (Retz.) Lyons
Myrobalanus gangetica (Roxb.) Kostel.

ชื่อท้องถิ่น

มะนะ ม่าแน่ สมออัพยา

ชื่อ INCI

TERMINALIA CHEBULA BARK EXTRACT
TERMINALIA CHEBULA EXTRACT
TERMINALIA CHEBULA FRUIT EXTRACT
TERMINALIA CHEBULA FRUIT OIL
TERMINALIA CHEBULA FRUIT POWDER
TERMINALIA CHEBULA ROOT EXTRACT