ชื่อสมุนไพร

สมอพิเภก

ชื่ออังกฤษ

Beleric myrobalan, Ink nut

ชื่อพ้อง

Buceras bellirica (Gaertn.) Lyons
Myrobalanus bellirica Gaertn.
Terminalia laurinoides
Teijsm. & Binn.

ชื่อท้องถิ่น

ชิบะดู่ ลัน สมอแหน สะคู้ แหน แหนขาว แหนต้น

ชื่อ INCI

TERMINALIA BELLIRICA FRUIT OIL