ชื่อสมุนไพร

ชะเอมเทศ

ชื่ออังกฤษ

Licorice

ชื่อพ้อง

Glycyrrhiza glandulifera Waldst. & Kit.
Glycyrrhiza pallida Boiss. & Noe
Glycyrrhiza violacea Boiss.

ชื่อท้องถิ่น

-

ชื่อ INCI

GLYCYRRHIZA GLABRA CALLUS CULTURE EXTRACT
GLYCYRRHIZA GLABRA LEAF EXTRACT
GLYCYRRHIZA GLABRA MERISTEM CELL CULTURE
GLYCYRRHIZA GLABRA MERISTEM CELL CULTURE EXTRACT
GLYCYRRHIZA GLABRA RHIZOME/ROOT
GLYCYRRHIZA GLABRA RHIZOME/ROOT EXTRACT
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT JUICE
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT OIL
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT POWDER
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT WATER
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT/SUCROSE FERMENT EXTRACT FILTRATE
GLYCYRRHIZA GLABRA STEM EXTRACT