ชื่อสมุนไพร

ถั่วเหลือง

ชื่ออังกฤษ

Soybean

ชื่อพ้อง

Dolichos sofa L.
Dolichos soja L.
Glycine angustifolia Miq.
Glycine gracilis Skvortsov
Glycine hispida (Moench) Maxim.
Glycine max subsp. max
(L.) Merr.
Phalseolus max L.
Phaseolus max L.
Soja angustifolia Miq.
Soja hispida Moench
Soja japonica Savi
Soja max (L.) Piper
Soja soja H.Karst.
Soja viridis Savi

ชื่อท้องถิ่น

ถั่วพระเหลือง, ถั่วแระ, ถั่วเหลือง, มะถั่วเน่า

ชื่อ INCI

GERMINATED GLYCINE MAX SEED EXTRACT
GLYCINE MAX ADVENTITIOUS ROOT EXTRACT
GLYCINE MAX CALLUS CULTURE
GLYCINE MAX CALLUS CULTURE EXTRACT
GLYCINE MAX CALLUS EXTRACT
GLYCINE MAX EXTRACT
GLYCINE MAX FIBER 
GLYCINE MAX FLOWER/LEAF/STEM JUICE
GLYCINE MAX LEAF CELL EXTRACT
GLYCINE MAX LEAF EXTRACT
GLYCINE MAX OIL
GLYCINE MAX PHYTOPLACENTA CONDITIONED MEDIA
GLYCINE MAX PHYTOPLACENTA EXTRACT
GLYCINE MAX POLYPEPTIDE
GLYCINE MAX PULP
GLYCINE MAX ROOT EXTRACT
GLYCINE MAX SEED EXTRACT
GLYCINE MAX SEED POWDER
GLYCINE MAX SEED PROTEIN
GLYCINE MAX SEEDCAKE EXTRACT
GLYCINE MAX SEEDCOAT EXTRACT
GLYCINE MAX SPROUT EXTRACT
GLYCINE MAX SYMBIOSOME EXTRACT
GLYCINE SOJA GERM EXTRACT
HYDROLYZED SOY PULP FERMENT
HYDROLYZED SOYBEAN ADVENTITIOUS ROOT EXTRACT
HYDROLYZED SOYBEAN CALLUS EXTRACT
HYDROLYZED SOYBEAN EXTRACT