ชื่อสมุนไพร

ขมิ้นชัน

ชื่ออังกฤษ

Tumeric

ชื่อพ้อง

Amomum curcuma Jacq.
Curcuma domestica Valeton
Curcuma ochrorhiza Valeton

ชื่อท้องถิ่น

ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ขี้มิ้น ตายอ สะยอ หมิ้น

ชื่อ INCI

CURCUMA LONGA RHIZOME EXTRACT
CURCUMA LONGA RHIZOME JUICE
CURCUMA LONGA RHIZOME OIL
CURCUMA LONGA ROOT
CURCUMA LONGA ROOT EXTRACT
CURCUMA LONGA ROOT JUICE
CURCUMA LONGA ROOT OIL
CURCUMA LONGA ROOT POWDER
CURCUMA LONGA ROOT WATER