ชื่อสมุนไพร

ตะไคร้

ชื่ออังกฤษ

Lemon grass, Lapine

ชื่อพ้อง

Andropogon ceriferus Hack.
Andropogon citratus DC.
Andropogon roxburghii Nees ex Steud.

ชื่อท้องถิ่น

คาหอม, ไคร, จะไคร, เซิดเกรย, ห่อวอตะโป่, หัวสิงไค, เหลอะเกรย

ชื่อ INCI

CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF EXTRACT OXIDIZED
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF OIL
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF POWDER
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF WATER
CYMBOPOGON CITRATUS LEAF/STEM OIL