ชื่อสมุนไพร

หมีเหม็น (ใบหมี่)

ชื่ออังกฤษ

-

ชื่อพ้อง

Litsea apetala (Roxb.) Pers. Litsea chinensis Lam. Litsea laurifolia (Jacq.) Cordem. Camellia integrifolia Choisy Decapenta involucrata Raf. Dodecadenia robusta Zoll. & Moritzi Sebifera glutinosa Lour. Tetranthera apetala Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

หมี, กำปรนบาย, ดอกจุ๋ม, ตังสีไพร, ทังบวน, ม้น, มะเย้อ, มือเบาะ, ยุบเหยา, เส่ปึยขู้, หมีหมูทะลวง, หมูเหม็น, อีเหม็น 

ชื่อ INCI

LITSEA GLUTINOSA BARK EXTRACT
LITSEA GLUTINOSA LEAF EXTRACT