ชื่อสมุนไพร

งาขี้ม้อน

ชื่ออังกฤษ

-

ชื่อพ้อง

Ocimum frutescens L.
Perilla ocymoides L.
Perilla urticifolia Salisb.

ชื่อท้องถิ่น

งามน นอ น่อง แง

ชื่อ INCI

PERILLA FRUTESCENS CALLUS CULTURE EXTRACT
PERILLA FRUTESCENS CALLUS LYSATE 
PERILLA FRUTESCENS EXTRACT
PERILLA FRUTESCENS FLOWER EXTRACT
PERILLA FRUTESCENS JUICE
PERILLA FRUTESCENS LEAF EXTRACT
PERILLA FRUTESCENS LEAF OIL
PERILLA FRUTESCENS LEAF WATER
PERILLA FRUTESCENS SEED
PERILLA FRUTESCENS SEED EXTRACT 
PERILLA FRUTESCENS SEED OIL
PERILLA FRUTESCENS SEEDCAKE
PERILLA FRUTESCENS SPROUT EXTRACT