ชื่อสมุนไพร

ดาหลา

ชื่ออังกฤษ

Torch ginger, Ginger flower, Red ginger lily, Torch lily

ชื่อพ้อง

Alpinia elatior Jack

ชื่อท้องถิ่น

กะลากาหลา, จินตะหรา

ชื่อ INCI

ETLINGERA ELATIOR EXTRACT  
ETLINGERA ELATIOR FLOWER EXTRACT